Program konferencji

10.45 - 11.00 rejestracja uczestników
11.00 - 11.10 Otwarcie konferencji
SESJA DYDAKTYCZNA I
Prof. Andrzej Tykarski, Prof. Zbigniew Gaciong, Prof. Michał Krejca, Prof. Jarosław Drożdż
11.10 - 11.40"Wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego ESH 2018 r. - co nowego w nowych wytycznych?"
Prof. Andrzej Tykarski
11.40 - 12.00"Zasady leczenia nadciśnienia tętniczego u chorych po udarze mózgu"
Prof. Zbigniew Gaciong
12.00 - 12.20„Nadciśnienie tętnicze powikłane niewydolnością serca i migotaniem przedsionków - zasady terapii w 2018 roku”
Prof. Jarosław Drożdż
12.20 - 12.40„Leki złożone u pacjentów z nadciśnieniem i powikłaniami sercowo-naczyniowymi”
Prof. Andrzej Tykarski
12.40 - 13.00„Postępowanie interwencyjne u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i powikłaniami naczyniowymi”
Prof. Michał Krejca, Dr med. Marcin Krasoń
13.00 - 13.10dyskusja
13.10 - 13.30przerwa obiadowa
SESJA DYDAKTYCZNA II
Prof. Krzysztof Narkiewicz, Prof. Andrzej Januszewicz, Prof. Aleksander Prejbisz, Prof. Jerzy K. Wranicz
13.30 - 13.50„Nowe zasady postępowania w zwężeniu tętnicy nerkowej - miażdżyca vs. dysplazja włóknisto-mięśniowa”
Prof. Andrzej Januszewicz
13.50 - 14.10„Pierwotny hiperaldosteronizm – diagnostyka i leczenie w 2018 roku”
Prof. Aleksander Prejbisz
14.10 - 14.30„Oporne nadciśnienie tętnicze 2018 - postępowanie i diagnostyka”
Prof. Krzysztof Narkiewicz
14.30 - 14.50„Inwazyjne metody leczenia nadciśnienia tętniczego opornego”
Dr hab. Paweł Ptaszyński, Dr med. Krzysztof Kaczmarek
14.50 - 15.00dyskusja
15.00 - 15.15przerwa kawowa
SESJA DYDAKTYCZNA III
Prof. Katarzyna Cypryk, Prof. Jarosław Drożdż, Prof. Jan Komorowski, Dr med. Jacek Kasznicki
15.15 - 15.35„Nadciśnienie tętnicze u pacjentów z niewydolnością nerek - diagnoza, postępowanie i leczenie w 2018 roku”
Dr med. Jan Krekora
15.35 - 15.55„Nadciśnienie tętnicze, zaburzenia metaboliczne w otyłości - leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne”
Prof. Jan Komorowski
15.55 - 16.20„Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych z cukrzycą i jej powikłaniami”
Dr med. Jan Krekora
16.20 - 16.40„Wybór terapii przeciwcukrzycowej u osób chorujących na nadciśnienie tętnicze w 2018 r.”
Prof. Katarzyna Cypryk
16.40 - 16.50dyskusja
16.50 - 17.00przerwa kawowa
SESJA DYDAKTYCZNA IV
Prof. Krystyna Widecka, Prof. Marzenna Zielińska, Dr hab. med. Katarzyna Piestrzeniewicz, Dr med. Jan Krekora
17.00 - 17.25„Młody pacjent z nadciśnieniem tętniczym – najważniejsze aspekty diagnostyczne i terapeutyczne”
Dr hab. med. Katarzyna Piestrzeniewicz
17.25 – 17.55„Odrębności leczenia nadciśnienia tętniczego u kobiet”
Prof. Krystyna Widecka
17.55 – 18.20„Aktualne zasady leczenia nadciśnienia tętniczego u kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu”
Dr med. Zbigniew Sablik
18.20 - 18.30dyskusja
18.30Zakończenie konferencji
Prof. Jarosław Drożdż, Dr med. Jan Krekora
Wydawanie certyfikatów
Podziel się na:

Wspierają Konferencję

Adamaed Servier Recordati MedTube Świat medycyny