Lokalizacja

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Czechosłowacka 8/10, Łódź
Aula Zachodnia

Kontakt
Elżbieta Kuryś
elzbieta.kurys@fumed.pl
508 403 197

Podziel się na:

Organizatorzy

<h6>Dr med. Jan Krekora</h6>
<p>Klinika Kardiologii<br />
Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych<br />
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi</p>
<p>Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie<br />
Hipertensjologii dla Województwa Łódzkiego</p>
Dr med. Jan Krekora

Klinika Kardiologii
Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie
Hipertensjologii dla Województwa Łódzkiego

<h6><strong>Prof. Jarosław Drożdż</strong></h6>
<p>Kierownik Kliniki Kardiologii<br />
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi</p>
<p>Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie<br />
Kardiologii dla Województwa Łódzkiego</p>
Prof. Jarosław Drożdż

Kierownik Kliniki Kardiologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie
Kardiologii dla Województwa Łódzkiego

mgr Marta Świderek

Klinika Kardiologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
marta.swiderek@umed.lodz.pl

Wspierają Konferencję

Adamaed Servier Recordati MedTube Świat medycyny